Ellentüntetés

Mindenkinek ugyanannyi joga van ahhoz, hogy egy adott közterületen gyűlést tartson, így akár több párhuzamos rendezvényt is lehet tartani egy időben és közel azonos helyen. Sőt, egy tüntetésre lehet tüntetéssel is reagálni, azaz ellentüntetést tartani. A rendőrség feladata ilyenkor az, hogy a békés gyülekezés zavartalanságát biztosítsa mindegyik gyűlés résztvevőinek.

1.Mi minősül jogilag ellentüntetésnek? Lehet egy időben két tüntetést tartani ugyanazon a helyen?

Az ellendemonstrációt tipikusan annak a gyűlésnek a közvetlen közelében rendezik, amely ellen szól. Persze az is előfordulhat, hogy úgy szerveznek gyűlést egy adott helyszínre és időpontra, hogy a szervező tudtán kívül oda és akkorra már bejelentettek egy másik gyűlést. Emiatt a törvény nemcsak az ellentüntetésre, hanem minden “versengő gyűlésre” vonatkozóan ír elő szabályokat. (Az elnevezés arra utal, hogy két vagy több gyűlés verseng a köz figyelméért és támogatásáért egy időben és egy helyen.)

Ha ugyanarra a helyszínre és időpontra több gyűlést jelentenek be, és azokat nem lehet egyszerre megtartani a jellegük vagy a helyszín sajátosságai miatt, akkor a törvény szerint az a gyűlés élvez elsőbbséget, amelyet a rendőrségnél korábban jelentettek be. A később bejelentett tüntetés elbírálását a rendőrség ilyenkor felfüggeszti a korábbi tüntetés bejelentésének jogerős elbírálásáig (tiltás esetén az esetleges bírósági felülvizsgálat végéig), és a később bejelentett tüntetést annak fényében tudomásul veszi, korlátozó határozatot hoz, vagy a megtartását megtiltja.

2.Mire ügyeljek, ha én szerveznék ellentüntetést?

Az ellendemonstrációt ugyanúgy tudod bejelenteni, mint bármely más gyűlést. Ehhez itt találsz segítséget. Természetesen, ha már nincsen 48 órád arra, hogy a felhívás közzététele előtt bejelentsd az ellendemonstrációdat, akkor azt is meg lehet tartani sürgős gyűlésként. Ennek a szabályairól itt olvashatsz.

Ahogy említettük, ha a korábban bejelentett tüntetéssel kapcsolatban per van folyamatban, akkor a rendőrség csak a per lezárulása után fogja elbírálni a későbbi bejelentést.

Az azonos helyszínre és időpontra bejelentett, egyébként jogszerű gyűlést a rendőrség nem tilthatja meg kizárólag azon az alapon, hogy mások ott és akkor egy már korábban bejelentett tüntetést terveznek tartani. A tiltáshoz a rendőrségnek azt kell bizonyítania, hogy az ellendemonstrációt a gyűlések jellege vagy a helyszín sajátosságai miatt még a hatóság rendelkezésére álló korlátozási lehetőségek alkalmazása mellett sem lehet megtartani (pl. egy szűk utcában nem fér el egyszerre a két tömegtüntetés). A bizonyítás elsősorban a helyszín fizikai jellemzőitől, illetve a gyűlések résztvevőinek várható létszámától függ.

Ha elutasítják az ellentüntetésed tudomásul vételét, bírósághoz fordulhatsz. Javasoljuk, hogy vedd fel a kapcsolatot jogsegélyszolgálatunkkal!

3.Nem ellentüntetést szervezek, de valaki már lefoglalta a helyszínt, ahol gyűlést szeretnék tartani. Mit tehetek?

Ha nem ellentüntetést szervezel, de előtted már bejelentettek egy gyűlést arra a helyre és időpontra, amikorra te is szervezed a sajátodat, akkor a rendőrséggel való egyeztetésen kérheted a saját rendezvényed áthelyezését olyan időpontra és/vagy helyszínre, amely alkalmas a rendezvényed céljának elérésére. Ebben az esetben is igaz azonban, hogy a rendőrség csak akkor tilthatja meg a gyűlésedet, ha több gyűlés egyidejű megtartása azok jellege vagy a helyszín sajátosságai miatt még korlátozásokkal sem lehetséges, és ezt a rendőrségnek kell bizonyítania.

4.Mire ügyeljek szervezőként, ha az én gyűlésem ellen szerveznek tüntetést?

Ha utánad jelent be valaki tüntetést ugyanarra a helyre és időre, a rendőrségnek erről tájékoztatnia kell téged. Bár a korábban bejelentett gyűlés elsőbbséget élvez, tehát a bejelentés tudomásul vételét a rendőrség nem bírálhatja felül, a jogszerű döntés érdekében a rendőrség mégis megkövetelheti, hogy pontosítsd a rendezvényed paramétereit (pl. a résztvevők várható létszámát), vagy növeld meg a rendezők létszámát. Ha csak úgy lehet megtartani a két rendezvényt egyszerre, hogy a rendőrség korlátozásokat ír elő, akkor ezek csak az utóbb bejelentett tüntetést érinthetik, a tiédet nem.

Ha a gyűlésed, illetve a résztvevők biztonsága érdekében szükségesnek tartod, a bejelentésben kérheted, hogy a rendőrség legyen jelen a rendezvényen. A biztosításban való részvételt a rendőrség akkor sem tagadhatja meg, ha azt utólag kéred (például mert csak utólag jut tudomásodra az ellentüntetés terve).