Hosszú tüntetés

A tüntetések általában – akár vonulós, akár egyetlen helyszínen megtartott gyűlésről van szó – pár órás időtartamú rendezvények. Ugyanakkor nem ritkák sem a lényegesen rövidebb, sem a lényegesen hosszabb tüntetések, mert alapvetően a szervező döntésén múlik, hogy milyen időtartamba fér bele a véleménynyilvánítása. A “villámtüntetésről” itt olvashatsz, az alábbiakban a hosszabb ideig tartó demonstrációk jogszerű kereteiről írunk.

1.Bejelenthetek egy gyűlést néhány óránál hosszabb időtartamra?

Igen, a gyülekezési törvény nem köti meg különösebben a szervező kezét, így akár napokig vagy hetekig tartó rendezvényeket is be lehet jelenteni. A törvény szerint a gyűlést annak megtartását megelőzően legfeljebb három hónappal (és a felhívás közzététele előtt legalább 48 órával) kell bejelenteni az illetékes rendőrkapitányságnak. (Pl. ha december 10-én szeretnél tüntetni, akkor azt legkorábban szeptember 10-én jelentheted be.) Ebből az következik, hogy egy bejelentéssel legfeljebb három hónapnyi időtartamra lehet tüntetést szervezni, és az azon túlterjedő időt illetően a rendőrség korlátozó határozatot fog hozni. (Valójában kevesebb, mint három hónap, legalább 48 órával, hiszen a gyűlésre vonatkozó felhívást csak a bejelentés megtételét követő 48 óra elteltével lehet közzétenni.)

2.Akkor tehát határozatlan időre nem lehet gyűlést bejelenteni?

Nem. A törvény azt is előírja, hogy a bejelentésben meg kell jelölni a gyűlés befejezésének időpontját. Ugyanakkor ha a zajló tüntetésedet folytatni akarod, akkor annak sincs akadálya, hogy még a vége előtt időben tégy egy újabb bejelentést, aminek tudomásul vétele esetén a gyűlés is folyamatos maradhat. Ebben az esetben persze az új bejelentést a rendőrség a tiltóokok szempontjából ugyanúgy megvizsgálja, és új döntést hoz, ahol nem köti a kezét a zajló tüntetésre vonatkozó korábbi döntés.

3.Így addig maradhatok tüntetni egy közterületen, amíg a kedvem tartja?

Mivel folyamatos tüntetés csak ismételt bejelentésekkel és azok ismételt rendőrségi elbírálásával tartható, minden egyes bejelentésnél felmerülhetnek tiltó és korlátozást megalapozó okok.

Itt különösen a közlekedés rendjének sérelmével kapcsolatos tiltóok merülhet fel (ha a tüntetés érinti a közlekedés rendjét), mert ez van leginkább kitéve a változásoknak: könnyen elképzelhető, hogy egy huzamosabb ideig tartó rendezvény a forgalmi rend megváltozása vagy megváltoztatása miatt később olyan aránytalan sérelmet okozna, amilyet korábban nem okozott. Elképzelhető, hogy diplomáciai védettséget élvező személy érkezése miatt kell lezárni a gyűlés helyszínét, vagy olyan közterületi felújítás kezdődik, ami miatt nem lehet ott maradni. Ilyen esetekben a rendőrség köteles alternatívát ajánlani, lehetőleg az eredeti helyszín közvetlen közelében.

Hasonlóképpen korlátozás alá eshet egy hosszú ideig tartó gyűlés esetén a hangosítás vagy más kellék használata, különösen az esti-éjszakai órákban.

4.Az is jogszerű, ha a gyűlés hosszú, de nem folyamatos (pl. éjszakára hazamennek a résztvevők)?

Ezt mindenképpen érdemes jelezni a bejelentésben, illetve tisztázni a rendőrséggel való egyeztetésen. Mivel a törvény szerint gyűlés legalább két személy jelenlétében tartható, és kell lennie egy vezetőnek, aki közvetlenül felelős a gyűlés törvényességéért és akivel a rendőrség közvetlen kapcsolatot tarthat, a helyszín nem maradhat teljesen néptelen. A “passzív időszakban” is biztosítani kell tehát legalább a vezető és egy résztvevő jelenlétét.

Fontos, hogy a tüntetés a közéleti véleménynyilvánítás egyik módja, és azt a szerepét a hosszú tüntetés során sem veszítheti el. A közterület tiltakozási célú használata tehát nem válhat “életvitelszerűvé”.

5.Lehet-e használni olyan kellékeket, amik kifejezetten a tartós tüntetést segítik?

Igen, de ezek használatáról a bejelentésben tájékoztatni kell a rendőrséget, és be kell tartani a biztonságos használat feltételeit, sőt ilyen feltételeket a rendőrség is előírhat. Tűz- és robbanásveszélyes eszközöket (pl. gázpalack) tilos egy gyűlésen használni. Emellett azonban lehet ételt osztani, állandó hangosítást kialakítani, sátrakat telepíteni és azokban programokat tartani. A tüntetés helyszínén akár aludni is lehet, ehhez semmilyen külön engedély nem szükséges.

A járművek használatának gyakorlata ellentmondásos, ezért ezt mindig érdemes előre tisztázni a rendőrséggel. Amennyiben tüntetési kellékek, vagy azok szállításához szükségesek (tehát nem válthatók ki máshogy), úgy használatuk a tüntetésen a joggyakorlás része. Ugyanakkor bizonyos kiemelt közterületekre (pl. Kossuth tér, Hősök tere) a rendőrség gyakorlatilag nem engedi a behajtást. Amennyiben ilyen problémád támad, keresd meg jogsegélyszolgálatunkat.