A rendőrség feladatai

A rendőrségnek kettős feladata van a tüntetésekkel kapcsolatban. Egyrészt biztosítania kell, hogy a tüntetés résztvevői szabadon és biztonságos körülmények között, külső akadályoztatás nélkül kifejezhessék a véleményüket, vagyis a gyülekezési jog érvényesülését. Másrészt azért is a rendőrség felel, hogy a gyűlés jogszerű keretek között maradjon. Ezzel a közbiztonságot, a közrendet és mások jogait védi.

Mindezek mellett a rendőrségnek a tüntetések során is a rendőrségi törvényben részletezett alkotmányos kötelezettségeinek - a bűncselekmények megakadályozása és felderítése, a közbiztonság és a közrend védelme - kell eleget tennie.

A cikk naprakész: 2022.10.05.

1.A rendőrségen kívül milyen hatóságok szólhatnak bele a tüntetésekbe?

Nincs ilyen, kizárólag a rendőrségnek van hatásköre minden olyan hatósági döntés meghozatalára, ami a gyülekezési jog közterületen való gyakorlását érinti. Ha szükséges, akkor a rendőrségnek kell felvenni és tartani a kapcsolatot a közrend és közbiztonság fenntartásában érintett belügyi szervekkel, a bíróságokkal, az érintett közút vagy közterület kezelőjével, illetve a tömegközlekedési eszköz üzemeltetőjével.

(Magánterületen viszont csak a tulajdonos engedélyével szervezhetsz tüntetést, ott pont a rendőrségnek nincs hatásköre, és erről tájékoztatnia is kell a bejelentőt. Erről részletesen itt olvashatsz. LINK: tüntetés magánterületen)

2.Mit kell tennie a rendőrségnek a tüntetés biztosítása érdekében?

A rendőrség felel azért, hogy a tüntetés résztvevői szabadon és biztonságos körülmények között, külső akadályoztatás nélkül kifejezhessék a véleményüket, kívülállók, egyet nem értők, ellentüntetők ne zavarhassák meg a gyűlést. Bűncselekménynek minősül, ezért a rendőrségnek meg kell akadályoznia azt, hogy a gyűlés résztvevőit gyülekezési joguk gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozzák, hogy egy gyűlést ellehetetlenítsenek, hogy a gyűlés vezetőjének vagy a rendezőknek erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenszegüljenek, vagy őket bántalmazzák.

De nemcsak a jogsértő beavatkozásokkal szemben kell védelmet nyújtania a rendőrségnek. Versengő, vagyis ugyanarra a helyszínre és időpontra szervezett tüntetések esetén azt kell biztosítania, hogy a párhuzamos rendezvények zavartalanul, és egymást meg nem hiúsítva megvalósuljanak. (A versengő tüntetésekről itt olvashatsz bővebben)

3.Szervezőként mit várhatok el a rendőrségtől?

A gyülekezési törvény együttműködési kötelezettséget ír elő a szervező és a rendőrség számára. Arról, hogy ez pontosan mit jelent a szervező számára, itt írunk részletesen. A gyülekezési törvény szerint az alábbiak tartoznak az együttműködésbe a rendőrség részéről:

 • A tüntetés szervezésének személyes és írásbeli bejelentését is el kell fogadnia.
 • Ha a bejelentés elbírálásához a szervező meghallgatása szükséges, akkor egyeztetést kell vele tartani, és arra őt mielőbb, akár telefonon kell idézni.
 • A bejelentést követő egyeztetésen figyelmeztetnie kell a szervezőt arra, ha a gyűlés a bejelentés szerinti helyen vagy időben nem tartható meg (pl. korábban bejelentett gyűlés miatt), hogy tiltóok merült fel és az elhárítható-e a gyűlés paramétereinek megváltoztatásával, vagy hogy a gyűlés békés jellegének megőrzése érdekében milyen rendszabályok szükségesek.
 • A tiltó vagy korlátozó határozatot haladéktalanul kell közölnie a szervezővel, és a rendőrségi honlapon is közzé kell tennie.
 • A fokozott ellenőrzés elrendeléséről a szervezőt és a vezetőt tájékoztatnia kell, és azt a rendőrségi honlapon is közzé kell tennie.
 • A gyűlés biztosítására, a közlekedés rendjének fenntartására, a gyűlés esetleges feloszlatására biztosítási tervet kell készítenie.
 • Ha oszlatási ok merül fel, akkor erről az oszlatás megkezdése előtt tájékoztatnia kell a szervezőt (vezetőt).

4.Milyen feladatai vannak a rendőrségnek a tüntetés törvényessége kapcsán?

A szervező mellett a rendőrség is felel azért, hogy a gyűlés békés legyen és jogszerű keretek között maradjon. Ennek körében kötelező jelleggel előírhatja a gyűlés rendjének fenntartása, valamint a közrend biztosítása érdekében a tüntetés megtartásának feltételeit (pl. a rendezők számát), ha pedig ez sem volna elég, legvégső esetben akár meg is tilthatja egy tüntetés megtartását. Ezekről itt olvashatsz bővebben.

Ha egy békés tüntetésen rendbontó személyek vagy csoportok, illetve erőszakos ellentüntetők jelennek meg, akkor a rendőrségnek intézkednie kell velük szemben, meg kell védenie a gyűlést.

Ha az egész gyűlés békétlenné válik, a rendőrség feloszlatja azt. Erről részletesebben itt olvashatsz.

5.Mire van felhatalmazva a rendőrség a gyűléssel kapcsolatban?

 • A bejelentés alapján a rendezvény megtartását megtilthatja, vagy előírhatja a megtartásának feltételeit.
 • A rendőrség képviselője a gyűlésen jelen lehet. A rendőrségnek a gyűlésekkel kapcsolatban is joga és kötelessége, hogy törvényes feladatait (a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság és a közrend védelme) ellássa, és az ahhoz szükséges intézkedéseket megtegye.
 • Fokozott ellenőrzést folytathat a rendőrség a résztvevők biztonsága és a gyűlés békés jellegének fenntartása érdekében, ha alapos okkal feltételezhető, hogy valaki a gyűlésen a gyűlés békés jellegét biztosító korlátozásokat megsérti.
 • A törvényben meghatározott esetekben a gyűlést feloszlathatja.

6.Tüntetőként mikor forduljak a rendőrséghez és mikor a szervezőkhöz?

Ha részt veszel egy tüntetésen, és kérdésed van, vagy valamilyen problémát szeretnél jelezni, elsősorban a szervezőkhöz, vagy az általuk megbízott rendezőkhöz fordulj. Őket a rendező feliratú mellényről vagy karszalagról ismerheted meg.

Fontos, hogy ha jogsértést tapasztalsz, veszélyben érzed magad vagy személyi sérülést látsz, a jelen lévő rendőröket is tájékoztasd!