Kényszerítő eszközök alkalmazása

Paprikaspray, könnygáz, sokkoló? Hogyan léphet fel a rendőrség egy tüntetésen? Milyen jogaid vannak, és mit tehetsz, ha rendőri bántalmazás áldozatává válsz?

1.Mikor és milyen kényszerítő eszközöket alkalmazhat a rendőrség?

A Rendőrségi törvény egyik fejezete a kényszerítő intézkedésekkel foglalkozik. Ezek közül a tüntetésekkel kapcsolatban a testi kényszert, a bilincselést, a vegyi eszközöket (paprikaspray) és az elektromos sokkolót érdemes megemlítenünk. Ezeket akkor alkalmazhatja a rendőrség, ha valaki ellenszengül a rendőri intézkedésnek. Tehát ha együttműkődő vagy a rendőrséggel, főszabály szerint nem alkalmazhatnak veled szemben kényszerítő intézkedést.

Ha a tüntetés erőszakossá válik, akkor a rendőrség feloszlathatja, és ehhez további kényszerítő eszközöket alkalmazhat vízágyút, pirotechnikai eszközöket, könnygázt.

A kényszerítő és tömegoszlató eszközök fajtáiról, működésükről és egészségügyi hatásaikról itt olvashatsz többet: https://lethalindisguise.org/

2.A kényszerítő eszközök alkalmazásának részletes szabályai

A rendőrnek kötelessége intézkedni, ha a közbiztonságot, a közrendet sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt észlel (például fizikai támadást), illetve ilyet a tudomására hoznak. Egy tüntetésen előfordulhat ilyen, ekkor a rendőrség nem mérlegelhet, muszáj intézkednie. Az intézkedés elsősorban a tömegből való kiemelést és igazoltatást jelent, és kényszerítő eszközöket csak indokolt esetben alkalmazhat (pl. az ellenállás megtörésére).

A rendőrség alapvetően akkor alkalmazhat kényszerítő eszközöket, ha a megítélése szerint a tüntetők jogellenes magatartást tanusítanak (például rátámadnak a rendőrre), és az eszközök bevetése előtt jól hallható és érthető módon figyelmeztetni kell erre a tüntetőket. Ez alól kivételt jelent, ha például a rendőrt megtámadják, és gyorsan kell cselekednie. Az előzetes figyelmeztetés azért lényeges, mert számos kényszerítő vagy tömegoszlató eszköz diszkriminatív hatású: például a könnygáz káros hatásait olyanok is elszenvedik, akik nem követtek el jogsértést (békés tüntetők, járókelők, újságírók), vagy akikkel szemben kifejezetten tilos volna bevetni (gyerekek, idősek, tüdő- vagy bőrbetegségben szenvedők, terhes nők). Ha ez elhangzott, és a rendőrség hagyott időt a helyszín elhagyására, akkor általában még a békésen tüntető személy sem tehet panaszt arra, hogy vele szemben kényszerintézkedést alkalmaztak.

A figyelmeztetés elmaradása viszont jogsértővé teszi a kényszerítő eszköz alkalmazását. Erről itt és itt olvashatsz.

Ha a rendőrség a tüntetés feloszlatása mellett dönt, akkor az oszlatásra használt eszközök alkalmazása előtt mindenki által jól hallhatóan, többször is fel kell hívnia erre a figyelmet és fel kell szólítania a tüntetőket a helyszín elhagyására, mielőtt intézkedni kezd.

Bár a rendőröknek nagy szabadsága van abban, hogy megválassza, milyen kényszerítő eszközt alkalmaz, a Rendőrségi törvény (a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény) és a Szolgálati Szabályzat (a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet) is szigorú követelményeket ír elő az alkalmazásukra. Ha ezeket nem tartja be egy rendőr, panaszt tehetsz ellene, súlyos esetben pedig akár fel is jelentheted bántalmazásért. Erről részletesebben itt írunk.

A legfontosabb, hogy a rendőrségnek az eljárás során szem előtt kell tartania az arányosság követelményét. Ez azt jelenti, hogy a rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nem áll arányban az intézkedés céljával, illetve több lehetséges és alkalmas rendőri intézkedés, illetőleg kényszerítő eszköz közül azt kell választani, amelyik az érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár. Például ha valami megoldható enyhébb eszközökkel is, sokkolót nem vethet be. Ezen kívül a rendőrségnek kerülnie kell a sérülésokozást is. Ha valaki az intézkedés során mégis megsérül, a rendőrségnek gondoskodnia kell arról, hogy a sérültet orvos elláthassa, vagy ha kórházba kerül, a sérült hozzátartozója vagy más, a sérülttel kapcsolatban álló személy erről értesüljön.

Ha az ellenszegülés megtört, a törvény szerint a rendőrnek fel kell hagynia a kényszerintézkedéssel.

3.Készíthetek felvételt a rendőri intézkedésről?

Igen! A rendőr az intézkedés során az állam nevében jár el, így róla kép és hangfelvétel is készíthető. Ezek a felvételek később fontos bizonyítékokként szolgálhatnak, ha megkérdőjeleződik az intézkedés jogszerűsége.. Arra azonban fokozottan oda kell figyelni, hogy eljárásában a dokumentálással ne akadályozzuk a rendőröket.

A kényszerítő és tömegoszlató eszközök fajtáiról, működésükről és egészségügyi hatásaikról itt olvashatsz többet: https://lethalindisguise.org/